Sortides

sortidesL'Equip docent , a partir dels interessos de cada cicle, decideix  quines són aquelles sortides més adients, bé per ampliar els coneixements treballats a l’aula, bé per gaudir d’un temps lúdic i afavorir la cohesió amb els altres companys/es.

Es programa una sortida comú a tota l'Escola durant la Setmana Cultural i/o alguna Festa.

L'Escola ofereix als alumnes i a les seves famílies la gratuïtat de totes les Sortides al llarg del curs, ja que forma part del nostre Projecte Educatiu.

Live betting in bet365 Sport now.