Avís Legal

Mitjançant aquesta pàgina web, L'Escola Can Clos desitja que el públic tingui accés a la informació dels ensenyaments que imparteix. Tenim la intenció de reflectir en aquesta pàgina informació actualitzada i exacta. Intentarem corregir els errors que se'ns indiquin. No obstant això, l'escola  no assumeix cap responsabilitat relacionada amb la informació inclosa en aquesta pàgina web, ja que aquesta informació sempre haurà de ser contrastada i confirmada.

La nostra escola no assumeix cap responsabilitat pels següents motius:

1. La informació que ofereix és de caràcter general i no necessàriament exhaustiva, complerta o actualitzada.

2. Aquesta pàgina conté, en alguns casos, enllaços amb pàgines externes sobre les quals aquesta escola no té cap control, i respecte de les quals declina tota responsabilitat.

3. La informació de les pàgines dels departaments és i s'actualitza pels mateixos departaments.

Tenim la intenció de reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. Malgrat això, certes dades o informacions de la nostra pàgina poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d'errors. Per aquesta raó no podem garantir que el servei que pretenem oferir no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per aquests problemes.

L'Escola Can Clos no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

L'escola no assumeix cap responsabilitat respecte dels problemes que puguin resultar de la consulta d'aquesta pàgina o d'aquelles altres pàgines externes a les quals s'envia.

Live betting in bet365 Sport now.