AMPA

  • Què és?
  • Què fa?
  • Organització
  • Per què participar?
  • BLOG

L'AMPA és l'associació de mares i pares d'alumnes de l'Escola Can Clos. És l'òrgan que agrupa i fa possible la relació i la participació activa i voluntària dels pares i mares de l'escola.

És una entitat sense ànim de lucre, legalment constituïda des de l'inici de l'escola, l'any 1970, i que forma part de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC).

Són membres de l'AMPA tots els pares, mares o tutors dels nens i nenes que integren la nostre escola.

La seva funció principal és col.laborar i participar en el millor funcionament de l'escola. Això es fa amb la promoció i organització d'activitats extraescolars i traslladant a la Direcció del centre les inquietuds, els suggeriments, els precs i les iniciatives dels pares i mares.

Per poder fer la tasca que li és pròpia, l'AMPA constitueix una Junta integrada pels següents càrrecs:

  • President/a.
  • Tresorer/a.
  • Secretari/a.
  • Delegats/des per cursos

Aquesta junta està formada per aquelles persones que decideixen dedicar voluntàriament una part del seu temps a millorar les condicions de l'escola. A més dels càrrecs, la Junta està oberta a qualsevol persona que vulgui participar-hi.

Perquè les decisions de funcionament de l'escola, es prenen al Consell Escolar, que està integrat per 6 pares o mares. I perquè com més pares/mares hi participin, més coses es pdran fer en benefici dels seus fills/es.

Podeu visitar el blog de l'AMPA fent click sobre l'enllaç.

Live betting in bet365 Sport now.