PLA D'OBERTURA DE CENTRE JUNY 2020

Tal i com s'ha informat al Consell Escolar està previst que els centres educatius obrin en fase 2, per tant, seguint les instruccions rebudes des del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, hem elaborat el Pla d'obertura que durem a terme a l'escola i que a grans trets implica:
-El curs s'acabarà de la mateixa manera que s'està fent ara mateix, telemàticament, el 19 de juny, per tant, l'assistència  dels alumnes a l'escola  és voluntària, no es faran classes ni cap activitat lectiva.
-Les famílies haureu de presentar a '’escola una declaració responsable, d'acord al model que us serà facilitat, per la qual els vostres fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu i ho fan sota la vostra responsabilitat.
-També haureu d'informar a l'escola de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en l'entorn familiar i comunicar al centre qualsevol incidència.
-Les famílies haureu de vigilar diàriament l'estat de salut dels vostres fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa, tot i que a l'entrada de l'escola se'ls hi tornarà a prendre la temperatura i se'ls hi facilitarà una mascareta de protecció. En el cas que un nen o nena  tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19 no podrà assistir a l'escola.
-En el cas de les tutories individualitzades a l'escola, es faran a càrrec dels mestres autoritzats per assistir al centre i la família ho haurà de sol.licitar amb cita prèvia.
Us enllacem doncs el nostre Pla d'obertura de centre així com la documentació referida a  la declaració responsable  i us desitgem salut per a tothom!!!

PLA D'OBERTURA

Declaració responsable pares/mares alumnes Educació Infantil.

Declaració responsable pares/mares alumnes Educació Primària.

Live betting in bet365 Sport now.