Presentació

 

Enllaç vídeo

Una escola centrada en les persones i en la seva formació on s’integren els processos d’ensenyament-aprenentatge als continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut i ajuden als alumnes a obrir-se a un món de dimensions més àmplies, garantint l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats.

A l’Escola Can Clos pretenem formar els nostres alumnes de forma respectuosa i inclusiva en la diversitat social. Amb una dinàmica oberta al nostre entorn, volem aconseguir un compromís de les famílies, que afavoreixi la seva confiança per fer un camí comú i participatiu en el procés educatiu. 

 

CARÀCTER PROPI

Una escola que creu en les persones i treballa per una societat més justa i humanitzada:

 • Eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau.
 • Ajudem a descobrir i potenciar les pròpies possibilitats, tan intel·lectuals com afectives.
 • Promovem la inserció en la societat de forma responsable i constructiva.

Una escola global que permet canvis d'una forma harmònica i integral :

 • Ambient educatiu, acollidor, alegre, creatiu i amb dedicació il·lusionada al treball de cada dia.
 • Relació educativa personal basada en la familiaritat, en la confiança, en el diàleg i en la presència-convivència dels mestres amb els alumnes.
 • Aplicació del criteri preventiu, pel qual, mitjançant la raó, la sensibilitat i l’afecte, intentem promoure actituds positives en els nens/es.
 • Foment dels valors, actituds i normes d'una diversitat cultural i ideològica dels membres de la comunitat escolar.

Una escola oberta al seu entorn:

 • Participació activa en els Plans de barri i de zona.
 • Millorar la imatge del centre vers el barri i la zona, positivant la imatge de l’alumnat i les famílies.
 • Dinamització d’activitats extraescolars en el propi centre, obertes al barri i a la zona. 
 • Potenciar el respecte pel medi ambient col.laborant de forma activa en la proposta de l'Agenda 21; disposant l'escola d'un hort i una aula taller per a afavorir de forma més directa les actuacions ambientals per a la sostenibilitat.

Una escola innovadora en els mètodes i en la pràctica educativa:

 • Orientem els alumnes en el seu treball formatiu, per tal que descobreixin les seves aptituds i limitacions, i aprenguin a desenvolupar totes les seves capacitats.
 • Practiquem una metodologia didàctica oberta i flexible, que faci realment possible l’adquisició de coneixements, destreses i habilitats, i potenciï el treball cooperatiu.
 • Potenciem l'aspecte instructiu i fomentem l'experimentació i la investigació, alhora que treballem per a l'adquisició de la competència d'aprendre a aprendre, mitjançant el treball per projectes.
 • Posem la tecnologia al servei de l’educació, i preparem als alumnes per a la vida ensenyant-los a comprendre i criticar les noves formes d’expressió que van essent habituals en la societat del segle XXI.
 • Integrem els processos d’ensenyament i aprenentatge als continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura.
 • Projectem l’educació més enllà de l’aula per potenciar l'aprenentatge, programant activitats que ajuden els alumnes a obrir-se a un món de dimensions més àmplies.

Una escola que fomenta la participació i vinculació de tota la comunitat educativa :

 • Una comunitat educativa basada en la participació per a la gestió i organització escolar.
 • Un sistema normatiu que dóna claredat a les relacions, com a eina de bon ambient i de respecte de drets i deures de tothom.
 • Un grup de mestres que treballen en equip, programen i es formen en permanent recerca de la qualitat docent i humana.
 • Un projecte d’acció tutorial que permet l’atenció personalitzada als alumnes, com a principal eina d’orientació psicopedagògica i de cura de les necessitats de tothom.
 • Posem els mitjans necessaris perquè tothom se senti atès, orientat i valorat, quan ho necessiti sense cap tipus de discriminació.
 • Un equip que intenta garantir la integració escolar i social de tot l’alumnat, vetllant per obtenir el màxim rendiment escolar, mitjançant les eines disponibles i mostrant expectatives positives respecte a les seves possibilitats.
 • La participació activa de professors, pares, personal no docent i alumnes són un ingredient bàsic de la vida de l’escola per fer un camí comú i participatiu en el procés educatiu.
Live betting in bet365 Sport now.