Cicle Superior

  • Projectes
  • Tallers
  • Ciències
  • Blog

cicle superior projectesTreballem els projectes a partir de les àrees de Medi Natural i Medi Social, relacionant-los amb altres àrees per treballar una metodologia globalitzadora.

Potenciem l'autonomia dels alumnes mitjançant tècniques de treball cooperatiu, aplicant tècniques de treball intel.lectual: resums, mapes conceptuals, esquemes,... i l'utilització de les noves tecnologies amb l'us d'ordinadors portatils personals  per fer recerca i elaborar les tasques a realitzar.

Les agrupacions s'organitzen per criteris diversos: homogenis, heterogenis, per interessos i capacitats,... segons les necesitats de cada moment, facilitant la distribució de la feina i l'acceptació de les propies capacitats i limitacions per parts dels alumnes. 

cicle superior taller hortDurant tot el curs realitzem dos tallers comuns a tota l'Escola, amb una periodicitat setmanal:

-RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Es prioritza la resolució de problemes dins l'àrea de Matemàtiques, per sistematitzar la identificació i interpretació de dades i la recerca i comprovació de diversos processos útils de resolució alternatius a les operacions.

-EXPRESSIÓ ESCRITA

Es treballa l’expressió escrita on els alumnes, agrupats per motivació i nivell d'aprenentatge, tenen la possibilitat de treballar les diverses tipologies textuals aplicant les normes ortogràfiques i gramaticals treballades, de manera individual amb els ordinadors portàtils on emmagatzemen les seves produccions.

cicle superior cienciesAl Cicle Superior prioritzem la utilització de l'aula de ciències i de l'hort en activitats relacionades amb àrees de Medi Natural i Matemàtiques, on tenen la possibilitat  de comprovar les hipòtesi realitzades i fer observacions directes dels temes treballats.

Podeu visitar el blog cicle superio fent click en aquest enllaç.

 

Live betting in bet365 Sport now.